Raspberry Pi – skompilowane xbmc do pobrania

Dla zainteresowanych udostępniam skompilowane  xbmc.
Wersja: xbmc 12.0 ALPHA5 GIT:20120804-efef226 (Compiled: Aug 8 2012)

http://blog.ezrodlo.pl/archeo/2012/08/xbmc-12-GIT-20120804-efef226.tgz 30MB
sha1sum:
e5b0fc1d4c253e5a0a47fd590f06d67be1b0d505 xbmc-12-GIT-20120804-efef226.tgz
md5sum:
b99dde37eb32e4deb12d34a688c7848f xbmc-12-GIT-20120804-efef226.tgz

Instrukcje:
Skopiuj pobrany plik na kartę pamięci z wgranym systemem Raspbian(scp lub bezpośrednio przez czytnik kart pamięci)

Przydziel max pamięci dla GPU:
cp /boot/arm128_start.elf /boot/start.elf
lub użyj polecenia:
raspi-config -> memory_split

pi@raspberrypi ~ # reboot

Następnie wykonaj polecenia(jako root bądź przez poprzedzenie komend poleceniem sudo)

pi@raspberrypi ~ # tar -zxf xbmc-12-GIT-20120804-efef226.tgz
pi@raspberrypi ~ # mv xbmc.lib /usr/lib/xbmc
pi@raspberrypi ~ # mv xbmc.share /usr/share/xbmc
pi@raspberrypi ~ # apt-get install libsmbclient libmicrohttpd10 libtinyxml2.6.2 libyajl2 libssh-4 libmysqlclient18 liblzo2-2 libfribidi0 libcdio13 libcurl3-gnutls 

Jeśli pominiemy ostatni krok doinstalowania bibliotek xbmc nie uruchomi się generując błędy:
/usr/lib/xbmc/xbmc.bin: error while loading shared libraries: libsmbclient.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/lib/xbmc/xbmc.bin: error while loading shared libraries: libmicrohttpd.so.10: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/lib/xbmc/xbmc.bin: error while loading shared libraries: libtinyxml.so.2.6.2: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/lib/xbmc/xbmc.bin: error while loading shared libraries: libyajl.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/lib/xbmc/xbmc.bin: error while loading shared libraries: libssh.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/lib/xbmc/xbmc.bin: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.18: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/lib/xbmc/xbmc.bin: error while loading shared libraries: liblzo2.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/lib/xbmc/xbmc.bin: error while loading shared libraries: libfribidi.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/lib/xbmc/xbmc.bin: error while loading shared libraries: libcdio.so.13: cannot open shared object file: No such file or directory

libcurl3-gnutls – bez tej paczki program uruchomi się a następnie wyrzuci komunikat: Segmentation fault

Uruchom xbmc:
pi@raspberrypi ~ $ /usr/lib/xbmc/xbmc.bin

Enjoy!

Powiązane wpisy:

Raspberry Pi - xbmc
Measy U1A/U2A - alternatywa dla Raspberry Pi?
Wysłany 09.08.2012 w 22:40 · przez blog.ezrodlo.pl · Stały link
W: Raspberry Pi · Opisany jako: , , ,