Debian – instalacja Oracle Java

Już jakiś czas temu, w czasie migracji firmowej aplikacji webowej (napisanej w języku Java) z serwerów opartych o system Windows 2003 na Linuksa (w tym przypadku Debian 64bit), zaistniała konieczność instalacji konkretnej wersji środowiska Java. Zbiegło się to akurat ze zmianą licencji Javy przez Oracle’a co skończyło się usunięciem tego produktu z repozytoriów Debiana. Wtedy powstał (z pomocą Google oczywiście) skrypt dodający konkretną wersję wirtualnej maszyny Java do systemu alternatyw Debiana. Skrypt obsługiwał dodawanie, usuwania już nie :) ale na potrzeby migracji był wystarczający. Dopiero niedawno postanowiłem ten mini-projekt rozbudować.

Skrypt java-alternative https://gist.github.com/msielicki/5594582
Pakiet deb: http://www.sielicki.net/debian/pool/main/j/java-alternative/java-alternative_0.9-1_all.deb
Kopia lokalna: http://blog.ezrodlo.pl/archeo/java-alternative_0.9-1_all.deb
sha1sum:
099d48d28e6d2dbafa47a95dc581f2b6afe24e77 java-alternative_0.9-1_all.deb
md5sum:
92d0bc563f168e85172bcf8b96eaa66d java-alternative_0.9-1_all.deb

 

Poniżej przedstawiam proces instalacji alternatywnej maszyny wirtualnej Java.

 

1. Instalacja skryptu java-alternative:

a). pobieramy paczkę i instalujemy:

dpkg -i java-alternative_0.9-1_all.deb

lub wykonujemy operacje ręcznie:

b). pobieramy skrypt, przenosimy do /usr/bin i nadajemy prawa wykonywania:

wget -O java-alternative.tar.gz https://gist.github.com/msielicki/5594582/download
tar -xzf java-alternative.tar.gz
cd gist5594582-de4e8bb2040e19d9ed0f32f62c74cf6a46805553/
mv java-alternative /usr/bin/
chmod +x /usr/bin/java-alternative

2. Pobieramy interesującą nas wersję Javy ze strony Oracle’a:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

np. interesuje nas środowisko Java7 JRE update 21 (jre-7u21-linux-x64.tar.gz).
Wymagana jest akceptacja licencji.

3. Wypakowujemy zawartość paczki do folderu np. /opt/java:

mkdir /opt/java
mv jre-7u21-linux-x64.tar.gz /opt/java
cd /opt/java
tar -xzf jre-7u21-linux-x64.tar.gz
ls -l /opt/java
drwxr-xr-x  6 root root 4096 maj 17  2013 jre1.7.0_21

4. Dodajemy do systemu alternatyw:

java-alternative --install /opt/java/jre1.7.0_21

Skrypt zainstaluje wskazaną Javę pod domyślną nazwą/aliasem „jre1.7.0_21″. Możemy także podać alternatywny alias, np:

java-alternative --install /opt/java/jre1.7.0_21 -a java-oracle7-u21-amd64

5. Sprawdzamy czy Java została dodana:
a). Czy nasza Java istnieje na liście:

java-alternative --list

b). Czy istnieje link symboliczny do folderu z naszą Javą:

ls -l /var/lib/jvm

6. Ustawienie domyślnej Javy:

update-java-alternatives --set jre-1.7.0-u21

7. Testujemy wersję

java -version
javac -version

 

Usuwanie maszyny wirtualnej Java.

 

1. Wyświetlamy dostępne wersje:

java-alternative --list

lub

update-java-alternatives --list

2. Zmieniamy domyślną Javę na inną niż ta, którą chcemy usunąć:

update-java-alternatives --set <alias>

3. Usuwamy Javę z systemu alternatyw:

java-alternative --remove -a <alias>

4. Usunięcie Javy z dysku. Jeśli Java zainstalowana była w lokalizacji np. /opt/java/jre1.7.0_21:

rm -rf /opt/java/jre1.7.0_21

Autor: Mariusz Sielicki

 

Powiązane wpisy:

HTPC Część 1 - Instalacja Debiana w Raid 1( mirroring )
HTPC Część 2 – Debian jako ruter oraz ruter wifi dla sieci lokalnej
HTPC Część 3 – Instalacja XBMC
Wysłany 23.05.2013 w 12:13 · przez blog.ezrodlo.pl · Stały link
W: debian · Opisany jako: , , ,